Kurs CEREMONIARZA

Kurs będzie organizowany w formie 5 spotkań w Częstochowie (w sobotę od godz. 10.00 do 15.00) zakończy się w maju 2022 r. rekolekcjami i uroczystym przyjęciem błogosławieństwa przez ceremoniarzy. W kursie mogą uczestniczyć lektorzy od 1 klasy Szkoły ponadpodstawowej, koszt całości kursu 300 zł. (cena obejmuje materiały w postaci książek, krzyż ceremoniarza oraz posiłki w trakcie spotkań).

 

Zajęcia będą odbywać się w  Wyższym Seminarium Duchownym (zawsze w sobotę) w następującym układzie:
10.00 - 11.30 wykład/ćwiczenia
11.30 - 11.45 przerwa
11.45 – 13.00 wykład/ćwiczenia
13.00 – 13.30 obiad
13.30 – 15.00 wykład/ćwiczeniaZgłoszenia są przyjmowane wyłącznie przez formularz elektroniczny  : ZGŁOSZENIE 

Uczestnicy kursu na pierwszym spotkaniu obowiązkowo muszą przedstawić skierowanie od ks. Proboszcza, a osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania >tutaj<)

Grafik spotkań do pobrania: >tutaj<

 

Plan spotkań KURSU CEREMONIARZA 

1) 18 grudnia 2021 r. zmiana na 15 stycznia 2022 r.

            Zadania ceremoniarza, przygotowanie liturgii  (wykład - w)

            Księgi liturgiczne (w)

            Przygotowanie ksiąg liturgicznych (ćwiczenia - ć)

2) (19 marca 2022)

            Animator Służby Liturgicznej (Program KDLS)

            Obrzędy wstępne, liturgia słowa (wykład - w)

            Przygotowanie szat i naczyń liturgicznych (ćwiczenia - ć)           

3) (propozycja: 02 kwietnia 2022)

            Liturgia eucharystyczna.(w)

            Komunia św., obrzędy zakończenia. (w)

            Posługa podczas Mszy św. z Biskupem.(w + ć)

4) (23 kwietnia 2022)

            Przygotowanie asysty do Mszy św. (ć)

            Posługa podczas Mszy św. z Biskupem.(w + ć)

             - Gesty i postawy (ć)

5) Dzień skupienia połączony z Mszą św. i uroczystym błogosławieństwem ceremoniarzy.

 (13- 14 maja 2022 r.)  i zakończenie Kursu. Przyjazd w piątek na godz. 18.00 zakończenie w sobotę Msza św. o godz. 11.00.

            Duchowość liturgii 

            Nabożeństwa, sakramenty i sakramentalia  (w)

            Komentarze (w)

Dodatkowe informacje i materiały dotycząc kursu ceremoniarza znajdują się w naszej "Prywatnej Grupie" na FB: https://www.facebook.com/groups/955876701939965