KURS LEKTORSKI
Mapa dojazdu do Seminarium - "Momus Matris" (Częstochowa, ul. św. Barbary 41 - drugi wjazd przy Wyższym Instytucie Teologicznym)
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych oraz duszpasterza na udział w rekolekcjach dla kandydatów na lektorów w dniach 10-12 grudnia 2021 r.