KURS LEKTORSKI

Króluj nam Chryste!
 
Czas epidemii,  który obecnie przeżywamy i związane z nim obostrzenia znacznie utrudniają prowadzenie formacji oraz podejmowanie kolejnych inicjatyw dla LSO w parafiach jak i w diecezji. Z tego powodu nie mógł rozpocząć się w tradycyjnej formie Kurs Lektorski. Proponuję, by mimo braku możliwości stacjonarnych spotkań, rozpocząć formację kandydatów na lektora w formie online za pomocą takich narzędzi jak  Skype czy zoom. Kurs koordynowany przez duszpasterza dekanalnego powinien być prowadzony w ramach dekanatu (także w Częstochowie) lub w parafii. Kurs należy ukończyć do końca lutego 2021 r. Jeśli warunki na to pozwolą, zorganizujemy w przyszłym roku rekolekcje i wspólne "ustanowienie" nowych lektorów. Na naszej stronie w zakładce POBIERZ są umieszczone prezentacje oraz inne materiały pomocne do przeprowadzenia kursu.
ks. Paweł Wróbel