Regulamin Mistrzostw w Tenisie Stołowym

REGULAMIN MISTRZOSTW ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA W TENISIE STOŁOWYM

 

Częstochowa, 2 grudnia 2017 r.

 

Patronat honorowy: Mistrzostwa zostaną rozegrane pod patronatem honorowym J.E. Ks. Abpa dr Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. Organizator: Organizatorem Mistrzostw Archidiecezji Częstochowskiej Liturgicznej Służby Ołtarza w Tenisie Stołowym jest Duszpasterstwo LSO Archidiecezji Częstochowskiej, którego przedstawicielem jest ks. Łukasz Dybowski.

 

Miejsce i termin: Mistrzostwa rozegrane zostaną na sali sportowej Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie w dniu 2 grudnia 2017 roku. Początek zmagań o godz. 900. Kategorie wiekowe:

– MINISTRANT /rocznik 2005 i młodsi/

– LEKTOR MŁODSZY /roczniki: 2004, 2003 i 2002/

– LEKTOR STARSZY /roczniki: 2001, 2000, 1999 oraz ewentualnie 1998*/ * mogą brać udział członkowie LSO, którzy są uczniami czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych bądź studentami I roku

 

System rozgrywek i przepisy gry:

– Mistrzostwa zostaną rozegrane w grach singlowych (pojedynczych)

– pojedynki będą rozgrywane do dwóch wygranych setów

– Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami ITTF systemem rosyjskim (do dwóch przegranych meczów)

– z uwagi na liczbę startujących zawodników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu gier

– Na podstawie wyników osiągniętych w poszczególnych kategoriach, utworzona zostanie klasyfikacja drużynowa. Liczyć się do niej będą po jednym najlepszym wyniku z każdej, kategorii. Dla najlepszych parafii, przygotowane zostaną puchary. Warunkiem udziału w klasyfikacji drużynowej jest wystawienie zawodników w każdej kategorii wiekowej.

 

Zgłoszenia i losowanie:

– zgłoszenia uczestników dokonuje opiekun LSO w danej parafii – do rozgrywek można zgłosić z parafii po dwóch ministrantów bądź lektorów do każdej kategorii wiekowej – zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: duszasportu@gmail.com

– zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2017 r. – na zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, kategorię wiekową, parafię, opiekuna

– odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu rozgrywek, 15 minut przed rozpoczęciem zmagań  – losowanie odbędzie się na podstawie zgłoszeń 

 

Warunki uczestnictwa:

– uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju sportowego (rakietka, obuwie zmienne itp.)

– w Mistrzostwach mogą brać udział tylko członkowie LSO zgłoszeni przez opiekunów;

– zawodnicy biorą udział w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność za pisemną zgodą rodziców

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni

– uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora Mistrzostw

– uczestnicy obowiązkowo posiadają przy sobie ważną legitymację szkolną lub dokument tożsamości

– w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatora Mistrzostw – ks. Łukaszem Dybowskim – tel. 504680697