Materiały do pobrania
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w "Dniu skupienia lektorów"
Obrzęd błogosławieństwa lektorów.