XV MISTRZOSTWA POLSKI LSO O PUCHAR KnC ...

 Regulamin i karta drużyny do pobrania w zakładce: Pobierz

REGULAMIN MISTRZOSTW LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

2019/2020 

I. Organizator:

Organizatorem Turnieju Mistrzostw Archidiecezji Częstochowskiej Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej jest Duszpasterstwo LSO Archidiecezji Częstochowskiej, którego przedstawicielem jest ks. Paweł Wróbel – diecezjalny duszpasterz LSO.

II. Etapy rozgrywek:

Cały turniej składa się z następujących etapów:

1. Rozgrywki w dekanacie – koordynuje dekanalny duszpasterz LSO. Należy zakończyć rozrywki do końca 2019 roku.

2. Mistrzostwa regionu – koordynuje duszpasterz LSO wskazany przez ks. Pawła Wróbla. Proponowany termin turnieju: 8 lutego 2020 r.

3. Finał diecezjalny – koordynuje ks. Paweł Wróbel – 29 lutego 2020 r. (Miejsce zostanie ogłoszone w późniejszym czasie)

Do kolejnego etapu przechodzi zwycięska drużyna z każdej kategorii. Drużyny, które wygrają Turniej Finałowy będą reprezentować archidiecezję częstochowską na XV Mistrzostwach Polski LSO o Puchar KnC w Elblągu.

III.  Uczestnicy. Kategorie wiekowe.

W zawodach biorą udział tylko ministranci i lektorzy, którzy zostaną zgłoszeni przez księdza-opiekuna do rozgrywek (karta rozgrywek wraz z pieczęcią parafii). Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Drużyna może składać się maksymalnie z dziesięciu zawodników. Zawodnicy biorą udział w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność za pisemną zgodą rodziców, o które winien zadbać opiekun drużyny.

W Mistrzostwach 2019/2020 obowiązują następujące kategorie wiekowe:

(rok urodzenia)        MINISTRANT: 2008-2012

                                   LEKTOR MŁODSZY: 2004-2007

                                   LEKTOR STARSZY: 1999-2003

 

V. System rozgrywek i przepisy gry:

1.      Odpowiedzialnym za przebieg rozgrywek jest Organizator, do którego należy kierować wszelkie pytania, skargi i protesty.

2.      Każdy mecz trwa 10 minut (czas rozgrywek może ulec zmianie po uzgodnieniu ze wszystkimi opiekunami drużyn grających w danym turnieju).

3.      Obowiązują zasady gry w futsal z następującymi zastrzeżeniami:

a) dopuszcza się nieograniczoną grę z bramkarzem, bez konieczności wprowadzenia bramkarza lotnego,

b)     nie następuje kumulacja fauli,

c)      nie obowiązuje przepis o przedłużonym rzucie karnym,

d)     rzut z autu wykonywany jest nogą, podczas gdy piłka stoi na linii lub znajduje się poza boiskiem w pobliżu lini bocznej boiska,

e)      gdy wszelkie inne zapisy niniejszego Regulaminu stoją w opozycji do Przepisów Gry w futsal, obowiązującym jest zapis Regulaminu.

4.      Osobą władną do interpretacji Przepisów Gry w trakcie rozgrywanego meczu jest wyłącznie sędzia zawodów.

5.      Wszystkie mecze sędziowane są przez sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

6.      Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, a za porażkę 0.

7.      O kolejności w tabeli przy równej liczbie meczów decyduje (wg kolejności ważności):

a)      wynik bezpośrednich meczów, różnica bramek, bramki strzelone, dodatkowy mecz;

b)     w przypadku trzech lub więcej drużyn z taką samą ilością punktów, tworzy się małą tabelkę, w której uwzględnia się mecze wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W takiej tabelce o kolejności decyduje: liczba punktów, różnica bramek, bramki strzelone.

8.      Sędziowie mają obowiązek karać zawodników za wulgarne, niekulturalne i brutalne zachowanie oraz faule, które mogą grozić uszczerbkiem na zdrowiu, a także przeszkodziły w zdobyciu gola.

9.      Walkowery (0:6) przyznawane są, gdy:

a)      Zgłoszona i zarejestrowana drużyna nie stawi się na miejscu o wyznaczonej godzinie (po kwadransie sędzia ogłosi walkower),

b)     w drużynie będzie grał nieuprawniony zawodnik.

10.  Każdy z uczestników rozgrywek jest zobowiązany do posiadania przy sobie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.

11.  Kontrolę zawodników ma prawo przeprowadzić:

a)      Główny Organizator – w dowolnym momencie.

b)     Organizator Diecezjalny na wniosek kapitana lub opiekuna drużyny przeciwnej – przed lub po meczu zainteresowanych drużyn.

12.  Drużyna, która zgłosi zawodników niebędących w czynnej służbie liturgicznej swojej parafii, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek oraz ukarana 2-letnim zakazem uczestniczenia we wszystkich rozgrywkach i turniejach organizowanych przez Głównego Organizatora.

13.  Wszelkie protesty, skargi i zażalenia związane z przebiegiem gry należy kierować do Organizatora etapu, który w porozumieniu z Głównym Organizatorem dokona niezwłocznego rozpatrzenia sprawy.

14.  W kwestiach spornych decydującym głosem dysponuje Główny Organizator.

 

VI. Postanowienia końcowe:

Uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i Organizatora Mistrzostw.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mail: lso@archiczest.pl