VII Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów Archidiecezji Częstochowskiej