KURS LEKTORSKI 2022 r.

Króluj nam Chryste!

Od października br. w naszej archidiecezji rozpoczyna się Kurs Lektorski dla ministrantów. Tradycyjnie spotkania formacyjne są organizowane w dekanatach (terminy i miejsca spotkań ustalają dekanalni duszpasterze LSO). Kurs kończy się rekolekcjami, które  odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej.

W Kursie mogą uczestniczyc ministranci od 7 klasy szkoły podstawowej.

W zależności od liczby kandydatów pierwszy termin rekolekcji, zakończony udzieleniem błogosławieństwa nowym lektorom, odbędzie się tradycyjnie w pierwszy weekend Adwentu: 25-27 XI-2022 r. Msza święta z udzielenim błogosławieństwa nowym lektorom, pod przewodnictwem abp. Wacława Depo: 27 XI 2022 r. (sobota) godz. 15.00. Ewentualny drugi termin rekolekcji odbędzie się w trzeci weekend Adwentu: 9-11 XII 2022 r. 

Każdy niepełnoletni uczestnik rekolekcji musi posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w rekolekcjach, wzór pisma można pobrać w zakładce: POBIERZ
UWAGA
Dla kandydatów z dekanatów miasta Częstochowy (dekanat: św. Antoniego, św. Józefa, NMP Jasnogórskiej, Podwyższenia Krzyża Św., św. Wojciecha i św. Zygmunta) obędzie się wspólny kurs międzydekanalny. Zostanie on zorganizowany w budynku Wyższego Seminarium Duchownego. Kandydaci powinni dokonać wcześniejszego zgłoszenia drogą elektroniczną: >LINK<
Terminy spotkań Kursu Lektora w budynku WSD w Częstochowie (ul. św. Barbary 41):
1 spotkanie:  8 października 2022 r. godz. 9.00 - 11.00

2 spotkanie:  22 października 2022 r. godz. 9.00 - 11.00
3 spotkanie: 5 listopada 2022 r. godz. 9.00 - 11.00

ks. Paweł Wróbel