KURS LEKTORSKI

Króluj nam Chryste!

Od października br. w naszej archidiecezji rozpoczyna się Kurs Lektorski dla ministrantów. Tradycyjnie spotkania formacyjne są organizowane w dekanatach (terminy i miejsca spotkań ustalają dekanalni duszpasterze LSO). Kurs kończy się rekolekcjami, które w tym roku odbędą się w dwóch terminach: I) 29 XI-01 XII 2019 r. oraz II) 13-15 XII 2019 r.  w ArCeD Świeta Puszcza. Uroczysta Msza Święta z obrzędem ustanowienia lektorów  odbędzie się w ostatnim dniu rekolekcji w kościele seminaryjnym (budynek WSD Częstochowa, ul. św. Barbary 41),     I) termin godz. 11.00;       II) termin godz. 16.00.     Koszt udziału w rekolekcjach 120 zł.

UWAGA: Każdy niepełnoletni uczestnik rekolekcji musi posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w rekolekcjach, wzór pisma można pobrać w zakładce: POBIERZ

Zapraszamy

Szczegółowe informacje o organizacji rekolekcji i przyporządkowaniu regionów zostaną przekazane w późniejszym terminie.

UWAGA:

Tradycyjnie dla dekanatów z terenu miasta Częstochowy (św. Antoniego, św. Józefa, NMP Jasnogórskiej, Podwyższenia Krzyża Św., Św. Wojciecha, Św. Zygmunta) dekanalny etap kursu będzie wspólny dla wszystkich dekanatów w Parafii MB Zwycięskiej (ul. Słowackiego 19/21). Terminy spotkań: (sobota)19.X; 26.X; 9.XI; 16.XI. 2019 r. godz. 9.00-11.00. Zapisy na pierwszym spotkaniu.

ks. Paweł Wróbel