PIelgrzymka LSO 2022 r. - Kongres Eucharystyczny

11 czerwca 2022 r. w Częstochowie na błoniach Jasnej Góry odbędzie się Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Częstochowskiej, w ktróry wpisuje się nasza coroczna pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej.

UWAGA!

Ceremoniarze i lektorzy, którzy chcieliby wziąć udział w asyście proszeni są o zgłosdzeni się przez ">formularz<". Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Kongres w miejsce pielgrzymki 
W tym roku nie organizujemy pielgrzymki LSO do sanktuariów diecezjalnych. W to miejsce proponujemy dla nich Kongres Eucharystyczny na Jasnej Górze, jako zwieńczenie trzyletniego programu duszpasterskiego i katechetycznego, poświęconego sakramentowi Eucharystii.

Piosenka kongresowa      
Chleb aniołów, to piosenka z myślą o naszym spotkaniu kongresowym, która będzie towarzyszyć nam podczas nabożeństwa. Jej nuty, słowa, podkład muzyczny znajdują się >tutaj<.

Czas i miejsce       
Kongres będzie miał miejsce 11 czerwca (sobota) w Częstochowie przed szczytem klasztoru na Jasnej Górze. Początek o godzinie 10.30. Trzeba być wcześniej, żeby nie przemieszczać się wraz z grupą podczas katechezy i przygotowania do Eucharystii.

Adresaci Kongresu         
Do udziału w Kongresie zapraszamy dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystępują do pierwszej Komunii świętej (na ile to możliwe w strojach komunijnych), Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz schole parafialne. Zapraszamy też dzieci, które przeżywały swoją pierwszą Komunię św. podczas pandemii oraz członków innych wspólnot dziecięcych i młodzieżowych działających przy parafii. Wraz z nimi zaproszeni są rodzice, duszpasterze i katecheci oraz wszyscy wierni, którzy pragną w nim uczestniczyć.

Zgłoszenia grup   
Każda grupa parafialna oraz kapłani, którzy będą koncelebrować Mszę św. powinni być wcześniej zgłoszeni przez formularz elektroniczny, który znajduje się na stronie: www.katecheza.archiczest.pl

Jest to konieczne ze względów organizacyjnych, logistycznych i technicznych, pozwoli też na przygotowanie odpowiedniej ilości pamiątek kongresowych.

8. Ministranci i lektorzy     
Liturgiczna Służba Ołtarza uczestniczy w Kongresie w strojach liturgicznych przed szczytem klasztoru na Jasnej Górze. Natomiast na wałach biorą udział we Mszy św. kapłani i ceremoniarze oraz wytypowani w dekanatach ministranci, którzy będą zaangażowani w procesji eucharystycznej.

9. Program Kongresu
10.30-11.00 Katecheza Eucharystyczna – s. Jana Krogul OSU, ks. Sebastian Kosecki

11.00-12.00 Msza Święta  – Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski

12.00 -12.30 Uwielbienie Najświętszego Sakramentu

12.45-13.45  Koncert Zespołu Arka Noego

 

10. Więcej informacji

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie: www.katecheza.archiczest.pl