Kurs CEREMONIARZA

Kurs będzie organizowany w formie 5 spotkań w Częstochowie (w sobotę od godz. 9.00 do 15.00) zakończy się w maju 2022 r. rekolekcjami i uroczystym przyjęciem błogosławieństwa przez ceremoniarzy. W kursie mogą uczestniczyć lektorzy od 1 klasy Szkoły ponadpodstawowej, koszt całości kursu 300 zł. (cena obejmuje materiały w postaci książek, krzyż ceremoniarza oraz posiłki w trakcie spotkań).

Zgłoszenia będą przyjmowane przez wyłącznie przez formularz elektroniczny do 30.10.2021 r.: ZGŁOSZENIE Na prośbę duszpasterzy termin zgłoszeń został wydłużony do 30 października br.

Uczestnicy kursu na pierwszym spotkaniu obowiązkowo muszą przedstawić skierowanie od ks. Proboszcza, a osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania >tutaj<)

Grafik spotkań do pobrania: >tutaj<

Dodatkowe informacje i materiały dotycząc kursu ceremoniarza znajdują się w naszej "Prywatnej Grupie" na FB: https://www.facebook.com/groups/955876701939965