KURS LEKTORSKI 2023

Króluj nam Chryste!

Od października br. w naszej archidiecezji trwa Kurs Lektorski dla ministrantów. Tradycyjnie spotkania formacyjne są organizowane w dekanatach (terminy i miejsca spotkań ustalają dekanalni duszpasterze LSO). Dla kandydatów z miasta Częstochowy odbędą się 2 spotkania: 04 i 18 listopada o 10.00 w parafii św. Józefa w Częstochwie (ul. Okrzei 41).

Kurs kończy się rekolekcjami, które odbędą się w Wyższym Międzydiecezjalnym  Seminarium Duchownym w Częstochowie (ul. św. Barbary 41)

W Kursie mogą uczestniczyć ministranci od 7 klasy szkoły podstawowej.

Rekolekcje zakończone obrzędem ustanowienia nowych lektorów odbędą się tradycyjnie w pierwszy weekend Adwentu: 01-03 XII-2023 r. (Rozpoczęcie rekolekcji w piątek 01 grudnia (przyjazd i zakwaterowanie od 17.00 do 18.00).

Msza święta z udzieleniem błogosławieństwa nowym lektorom odbędzie się w kościele seminaryjnym, w niedzielę: 03 grudnia o 15.00. Zapraszamy wszystkich duszpasterzy, rodziców i bliskich nowych lektorów.

Każdy niepełnoletni uczestnik rekolekcji musi posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w rekolekcjach, wzór pisma można pobrać w zakładce: POBIERZ

Zgłoszenia na rekolekcje przesyłamy tylko drogą elektroniczną do 25 listopada 2023. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAATEOsx1UM1hZTTVVREJaMzdQT0xIWDg5S1pJQkE1Ti4u